1992

W Polsce to początek kapitalizmu – wciąż jeszcze bardzo trudne warunki dla rozwoju biznesu, trudności z nabyciem odpowiedniego sprzętu. Dysponując jedynie kapitałem założycielskim w wysokości 100 mln. zł (przed denominacją), oraz z trudem uzyskanym kredytem inwestycyjnym w wysokości 1 mld. zł oprocentowanym na 48% w skali roku, Zarząd rozpoczyna realizację własnej koncepcji linii produkcyjnej. Opiera się ona na starym węźle betoniarskim oraz urządzeniach pakujących zdemontowanych ze starego młyna w Austrii.

Napisano w historia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...