1993

W maju 1993 roku rusza produkcja. Pierwszymi produktami firmy były zaprawy do styropianu oraz 3 rodzaje klejów do płytek. Dla potrzeb kontroli jakości wyrobów zostało utworzone laboratorium zakładowe. Pierwszy rok produkcji kończy się stratą, ale już kolejny, 1994 – zyskiem. Firma z każdym rokiem radzi sobie coraz lepiej na rynku.

Napisano w historia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...