1997

Stare austriackie pakowaczki zostają zastąpione nowymi – wentylowymi, własnej konstrukcji.

Napisano w historia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...