1997

Południową Polskę nawiedza powódź – EURO-MIX angażuje się w niesienie pomocy powodzianom wspierając i współfinansując budowę domu w Raciborzu.

Napisano w historia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...