2006

Dynamicznie rozwijająca się produkcja gładzi gipsowej wymusza konieczność zainwestowania w kolejny węzeł produkcyjny, przeznaczony wyłącznie do produkcji gładzi. Po raz pierwszy linia produkcyjna została wyposażona w robota do układania worków na paletach.

Napisano w historia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...