Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa Danych Osobowych podanych w zapytaniach kierowanych drogą elektroniczną, formularzem kontaktowym, oraz korespondencji związanej z umowami, transakcjami handlowymi, fakturami jest
P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Bocznej 6.
2) Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@euromix.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 435 90 99/ 434 44 72 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych
w następujących kategoriach:
sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna,
marketing.
4) Podanie w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mail Państwa danych jest nieobowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem
w celu obsługi Państwa zapytań, zgłoszeń i przedstawienia Państwu oferty
P.P.H.U.„EURO-MIX” Sp. z o.o.
5) Podanie w formularzu kontaktowym lub/i wiadomości e-mail odpowiednio adresu e-mail lub numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na skierowanie do Państwa treści z odpowiedzią na zapytania/zgłoszenia (np. ofertowych dotyczących usług
i produktów P.P.U.H. „EURO-MIX” Sp. z o.o.) oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej realizacji umów i transakcji handlowych drogą e-mailową
lub telefoniczną.
6) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytań i zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem udostępnionego formularza lub poczty e-mail. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Spółki oraz niezbędność przetwarzania danych osobowych do świadczenia usługi przy wykorzystaniu udostępnianego przez Spółkę „EURO-MIX” elektronicznego formularza kontaktowego oraz korespondencji drogą e-mail (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 – RODO), a także w celu kierowania treści dotyczących oferty Spółki „EURO-MIX” drogą telefoniczną
lub e-mailową.
7) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
8) Posiadają Państwo prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
bycia zapomnianym,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. PUODO,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez P.P.H.U.
„EURO-MIX” Sp. z o.o. przez niezbędny okres obowiązywania umowy, okres wynikający z przepisów podatkowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...