EX 2.01

Zaprawa klejąca do wełny mineralnej i styropianu

Zaprawa do klejenia płyt fasadowych z wełny mineralnej lub styropianu oraz zatapiania siatki przy ocieplaniu ścian budynków wełną mineralną. Paroprzepuszczalna, mrozoodporna.

Charakterystyka produktu

Zaprawę klejącą EX 2.01 stosuje się do przyklejania płyt fasadowych z wełny mineralnej do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego przy ocieplaniu ścian budynków. Zaprawę EX 2.01 można również stosować do przyklejania płyt styropianowych do podłoża i mocowania siatki z włókna szklanego do styropianu. Zaprawa klejąca EX 2.01 jest paroprzepuszczalna, wodo- i mrozoodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Cechuje się bardzo dobrą wytrzymałością oraz zwiększoną przyczepnością do wszystkich mineralnych podłoży ściennych takich jak dowolne ściany monolityczne i murowane (cegły i pustaki ceramiczne, pustaki żużlobetonowe, bloczki gazobetonowe, prefabrykaty, itp.), otynkowanych lub w stanie surowym. Nie można stosować zaprawy klejowej EX 2.01 na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzywa sztucznego (np. siding).

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być mocne, zwarte, niezapylone, niezatłuszczone oraz suche. Podłoża zanieczyszczone i łuszczące się należy dokładnie oczyścić przez piaskowanie lub za pomocą szczotki drucianej, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem (bez dodatku detergentów).

Przygotowanie kleju

Przygotowanie zaprawy polega na zarobieniu jej z wodą w proporcji 1:4, dokładnym wymieszaniu za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym do jednorodnej masy, bez grudek. Po odstawieniu zarobionej wodą zaprawy na 5-10 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa gotowa jest do zużycia (w czasie nie dłuższym niż 60 minut).

Sposób użycia

Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca na powierzchni płyty z wełny należy wstępnie przeszpachlować tym samym materiałem. Przy klejeniu płyt fasadowych z wełny mineralnej zaprawę EX 2.01 nakłada się po obwodzie płyty pasem o szerokości 3-4 cm z przerwami długości ok. 5 cm, a na pozostałą powierzchnię płyty nanosi się równomiernie 6-8 placków zaprawy. Następnie płytę fasadową z klejem niezwłocznie przyłożyć do wyznaczonego miejsca i dobrze docisnąć. Płyty należy układać mijankowo, na styk, dłuższym bokiem w poziomie. Niezbędnym etapem w przypadku ocieplania ścian wełną mineralną jest dodatkowe kotwienie płyt za pomocą kołków z tworzywa sztucznego z metalowym, ocynkowanym trzpieniem, w ilości 8szt. na m2. Głębokość zakotwienia powinna być nie mniejsza niż 6 cm.

UWAGA

Prace wykonywać przy temperaturze podłoża +5 do +25 Należy chronić ocieplaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Zamoknięcie płyt fasadowych z wełny mineralnej znacznie obniża przyczepność kleju oraz obniża parametry paroprzepuszczalności i izolacyjności cieplnej wełny. Całość robót dociepleniowych powinna być przeprowadzona zgodnie z Polskimi Normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Zaprawa EX 2.01 reagując z wodą daje odczyn alkaliczny, w związku z czym należy zapoznać się z ostrzeżeniem umieszczonym na dnie worka. Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu jednak nie odpowiada za niewłaściwe jego użycie.

Pliki do pobrania

Atest higieniczny

Karta charakterystyki (0.3 MB)

Deklaracja właściwości użytkowych (0.1 MB)

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...