EX 9.03

Zaprawa tynkarsko-murarska CS IV-M10

Zaprawa o podwójnym zastosowaniu: jako zaprawa tynkarska oraz jako zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, stosowana wewn. i na zewn. Dobra cena i wysoka jakość.

Zastosowanie

EX 9.03 znajduje zastosowanie zarówno jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP), jak i zaprawa murarska produkowana fabrycznie według projektu, ogólnego przeznaczenia (typ G), wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. EX 9.03 służy do:

wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych

  • murowania ścian nośnych, działowych, fundamentowych, sklepień, słupów, filarów nośnych,
  • mocowania wszelkiego rodzaju elementów kotwiących
  • Stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień oraz wymaganiom izolacji cieplnej

Charakterystyka produktu

Spełnia wymagania normy PN-EN 998-2:2010 stawiane zaprawom murarskim ogólnego przeznaczenia typu „G” o klasie reakcji na ogień A1, o kategorii wytrzymałości na ściskanie M 10 i absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym 0,24 kg/(m2*min0,5).

Spełnia wymagania normy PN-EN 998-1:2010 stawiane zaprawom tynkarskim ogólnego przeznaczenia typu „GP” o klasie reakcji na ogień A1, o kategorii wytrzymałości na ściskanie CS IV i absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W1.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać z 4,3 litra czystej wody za pomocą wiertarki z mieszadłem koszyczkowym ,lub ręcznie (uwaga! użycie wody zarobowej w ilości większej niż zaleca się na opakowaniu powoduje spadek wytrzymałości zaprawy na ściskanie poniżej wartości deklarowanej na opakowaniu),

Przygotowaną zaprawę stosuje się zgodnie ze sztuką budowlaną, nakładając ją przy pomocy kielni lub gładkiej pacy na typowe mineralne podłoża budowlane czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Wydajność: przy tynkowaniu 1,45 kg/m2/1 mm grubości zaprawy

Czas zużycia: 2 godziny

Temperatura stosowania: +5 do + 25 C

Pliki do pobrania

Atest PZH (0.26 MB)

Karta charakterystyki

Certyfikat Zakładkowej Kontroli Produkcji CEBET (0.26 MB)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 11/2013/EX9.03

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...