GX 02

Euro-Mix GX 02 Uniwersalna masa szpachlowa

Gotowa polimerowa masa szpachlowa do wewnątrz pomieszczeń (również o podwyższonej wilgotności), do wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych, cem. -wapiennych, gipsowych oraz do szpachlowania płyt GK. Nanoszenie ręczne lub maszynowe.

Właściwości

Masa jest gotowa do użycia. Łatwo się nakłada i szlifuje. Nakładanie ręczne i maszynowe do podłoża. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni.

Sposób stosowania

Przygotowanie – Masę nanosimy na podłoże przeznaczone do obróbki . Podłoże powinno być suche, związane, pozbawione zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku i pyłu, oczyszczone z powłok malarskich – z wyjątkiem farb emulsyjnych. Podłoża nowe, wysezonowane, mocno chłonne lub odnawiane zaleca się przed szpachlowaniem zagruntować impregnatem gruntującym POROGRUNT. Duże nierówności i ubytki zaleca się uzupełnić gipsem szpachlowym, pęknięcia należy naprawić przy użyciu taśmy papierowej.

Szpachlowanie ręczne

Nakładać za pomocą szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych jednorazowo warstwy o grubości 1-3 mm.

Szpachlowanie maszynowe

W zależności do użytego urządzenia rozcieńczyć masę dodatkiem do 5 % czystej wody.

Nakładać warstwy o grubości nie przekraczającej 3 mm. Kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej. Suchą powierzchnię szpachli przeszlifować papierem ściernym , płótnem ściernym lub siatką, odpylić.

Zalecana grubość materiału ściernego – 150. Tak obrobione powierzchnie pomalować impregnatem gruntującym POROGRUNT.

Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od + 10 º C. do 25° C w przypadku wyższych temperatur wietrzyć pomieszczenie w celu schłodzenia otoczenia.

Czas schnięcia w temperaturze + 20 º C i wilgotności 65 % – około 3-4 godzin. Przy innych wartościach i wilgotności ulega on wydłużeniu lub skróceniu.

UWAGA

Nie stosować w pomieszczeniach, gdzie stała wilgotność względna powietrza przekracza 70 % np. pływalnie.

Lamperie olejno-ftalowe zmatowić i przed szpachlowaniem pomalować impregnatem gruntującym POROGRUNT. Spoinowanie płyt gipsowo – kartonowych wykonywać za pomocą taśmy papierowej.

Pliki do pobrania

Atest PZH (0.06 MB)

Deklaracja zgodności (1 MB)

Karta charakterystyki (0.41 MB)

Karta techniczna (0.03 MB)

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...