System ocieplania ścian EURO-MIX

System ocieplania ścian Euro-Mix

System docieplenia ścian na styropianie.

System ocieplania ścian EURO-MIX oznacza:

 1. znaczne obniżenie kosztów ogrzewania
 2. trwały i atrakcyjny wygląd elewacji
 3. likwidację mostków termicznych i przemarzania ścian
 4. możliwość renowacji starych elewacji
 5. zwiększenie odporności ścian na czynniki atmosferyczne
 6. czysty zysk!

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą mokrą-lekką EURO-MIX polega na umocowaniu do istniejących ścian, od strony zewnętrznej, warstwowego układu złożonego z płyt styropianowych i wykonanej na nich cienkiej wyprawy tynkarskiej na podkładzie z warstwy zaprawy klejowej, zbrojonej siatką z włókna szklanego. Mocowanie styropianu do podłoża odbywa się przy użyciu zaprawy klejącej oraz opcjonalnych łączników z tworzywa sztucznego. System ocieplenia ścian EURO-MIX jest prostą, tanią i efektywną metodą termorenowacji budynków istniejących oraz nowowznoszonych. Pozwala także nadać budynkom atrakcyjny i czysty wygląd.

Schemat elementów systemu Euro-Mix

System ocieplania ścian Euro-Mix

 1. Podłoże systemu ociepleniowego
 2. Zaprawa klejąca do styropianu EX 2.02 START
 3. Płyty styropianowe
 4. Zaprawa klejaca do styropianu EX 2.02
 5. Siatka z włókna szklanego
 6. Preparat gruntujący EX 7.01 (opcja)
 7. Szlachetny tynk mineralny EX 3.02

1. Podłoże systemu ociepleniowego

Podłożem dla systemu ocieplania ścian EURO-MIX mogą być dowolne ściany monolityczne i murowane (ceramika, pustaki żużlobetonowe, bloczki gazobetonowe, prefabrykaty, itp.), zarówno otynkowane jak i w stanie surowym. Podłoże powinno być równe (dopuszczalna sa nierówności o wielkości do 10 mm), mocne, zwarte, bez odspajających się luźnych części, niezapylone, niezatłuszczone oraz suche. Zapraw klejących do styropianu EX 2.02 START i 2.02 nie można stosować na podłożach drewnianych, metalowych oraz pokrytych okładzinami z tworzyw sztucznych.

2. Zaprawa do klejenia płyt styropianowych EX 2.02 START

Podłożem dla systemu ocieplania ścian EURO-MIX mogą być dowolne ściany monolityczne i murowane (ceramika, pustaki żużlobetonowe, bloczki gazobetonowe, prefabrykaty, itp.), zarówno otynkowane jak i w stanie surowym. Podłoże powinno być równe (dopuszczalna sa nierówności o wielkości do 10 mm), mocne, zwarte, bez odspajających się luźnych części, niezapylone, niezatłuszczone oraz suche. Zapraw klejących do styropianu EX 2.02 START i 2.02 nie można stosować na podłożach drewnianych, metalowych oraz pokrytych okładzinami z tworzyw sztucznych.

3. Płyty styropianowe

Styropian pełni rolę izolacji termicznej i od jego grubości bezpośrednio zależy efektywność termorenowacji. Jako izolację termiczną w systemie EURO-MIX stosuje się płyty ze styropianu samogasnącego o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 (o kodzie EPS według PN-EN 13163). Płyty te powinny posiadać zwartą strukturę i proste krawędzie z ostrymi kantami. Styropian musi być sezonowany przez co najmniej 2 miesiące od daty produkcji, ze względu na występowanie odkształceń skurczowych. W dolnych partiach ścian i w innych narażonych na uszkodzenie miejscach zaleca się stosowanie styropianu twardszego o większej gęstości, np. typu 20.

Uwaga! Znane są przypadki uszkodzenia systemu ociepleniowego w wyniku zastosowania styropianu, który nie byl sezonowany lub parametrami nie odpowiadał Polskiej Normie, dlatego też przy zakupie styropianu należy żądać atestu producenta i zawsze sprawdzać datę produkcji.

4. Zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki EX 2.02

Warstwa ta posiada grubość 3-5 mm i składa się z siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy klejącej do styropianu (EX 2.02). Ma ona za zadanie wiązać płyty styropianowe ze sobą, przejmować zewnętrzne i wewnętrzne obciążenia mechaniczne działające na warstwę styropianu i tworzyć sztywne i stabilne podłoże pod szlachetny tynk mineralny. Warstwa ta także zabezpiecza styropian przed wodą opadową i szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego, w szczególności w zakresie UV. Od poprawnego wykonania warstwy zbrojonej zależy jakość i trwałość całego układu ociepleniowego.

5. Siatka z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego pełni rolę zbrojenia przenosząc obciążenie działające na układ ociepleniony. Dotyczy to zarówno obciążeń mechanicznych działających bezpośrednio na ocieplenie (np. uderzenie piłką futbolową) jak i obciażeń niemechanicznych (np. naprężeń od nierównomiernego nagrzania promieniami słonecznymi). Siatka z włókna szklanego produkowana jest w postaci pasów o szerokości 1 metra, przy czym kolejne warstwy siatki powinny być założone na siebie co najmniej 5-10 cm. Siatka zbrojąca powinna mieć gramaturę co najmniej 145 g/m2. W miejscach narażonych na uderzenia zaleca się naklejenie dwóch warstw siatki.

6. Preparat gruntujący EX 7.01

Zagruntowanie podłoża przy pomocy preparatu gruntującego EX 7.01 ułatwia nakładanie tynku szlachetnego i eliminuje możliwość powstania przebarwień na powierzchni tynku (szczególnie w tynkach typu „kornik” gdzie podłoże jest odkrywane przez nadające fakturę ziarna piasku).

7. Szlachetny tynk mineralny EX 3.02

Stanowi wykończenie systemu ociepleniowego EURO-MIX. Firma EURO-MIX produkuje kilka rodzajów tynków szlachetnych umożliwiających uzyskanie różnorodnych faktur. W każdym wypadku jakość i rodzaj uzyskanej faktury zależy od umiejętności wykonawcy i zastosowanego narzędzia. Tynki szlachetne EURO-MIX produkowane są w kolorze śnieżnobiałym jednak można je malować dowolnymi farbami przeznaczonymi na elewacje.

Zapotrzebowanie materiałów do ocieplenia jednego metra kwadratowego ściany.

Zaprawa klejąca EX 2.02 START (mocowanie płyt) – 4 kg

Płyty styropianowe – 1 m2

Kołki mocujące rozporowe – 4 szt.

Zaprawa klejąca EX 2.02 (warstwa zbrojona) – 3,5 kg

Siatka z włókna szklanego – 1,1 m2

Preparat gruntujący EX 7.01 – 0,4 kg

Tynk szlachetny EX 3.02 – 3,5 kg

UWAGA

Podane wyżej wielkości są uśrednione. Rzeczywiste zużycie poszczególnych elementów systemu uwarunkowane jest stanem podłoża, rodzajem wykonywanej faktury. Łączna grubość wyprawy z warstwą zbrojoną większa niż 6 mm. Grubość płyt z wełny mineralnej powinna mieścić się w obszarze 6-15 cm i być dobrana indywidualnie dla każdej ściany budynku na podstawie obliczeń współczynnika przenikalności cieplnej K, nie większego niż 0,4 W/m2K.

Pliki do pobrania

Aprobata techniczna (0.82 MB)

Instrukcja (0.46 MB)

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...