Filmy instruktażowe

  • Wykonanie wylewki samopoziomującej krok po kroku

    Film instruktażowy obrazujący poszczególne etapy prawidłowego wykonania wylewki samopoziomującej.

  • Problem „głuchych płytek”

    Film instruktażowy mający na celu pokazanie błędów popełnianych podczas układania płytek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej informacji...