preloader

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa Danych Osobowych podanych w zapytaniach kierowanych drogą elektroniczną, formularzem kontaktowym, oraz korespondencji związanej z umowami, transakcjami handlowymi, fakturami jest P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Bocznej 6.

2) Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@euromix.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 435 90 99/ 434 44 72 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych w następujących kategoriach:
– sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna,
– marketing.

4) Podanie w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mail Państwa danych jest nieobowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zapytań, zgłoszeń i przedstawienia Państwu oferty P.P.H.U.„EURO-MIX” Sp. z o.o.

5) Podanie w formularzu kontaktowym lub/i wiadomości e-mail odpowiednio adresu e-mail lub numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na skierowanie do Państwa treści z odpowiedzią na zapytania/zgłoszenia (np. ofertowych dotyczących usług i produktów P.P.U.H. „EURO-MIX” Sp. z o.o.) oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej realizacji umów i transakcji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną.

6) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytań i zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem udostępnionego formularza lub poczty e-mail. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Spółki oraz niezbędność przetwarzania danych osobowych do świadczenia usługi przy wykorzystaniu udostępnianego przez Spółkę „EURO-MIX” elektronicznego formularza kontaktowego oraz korespondencji drogą e-mail (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 – RODO), a także w celu kierowania treści dotyczących oferty Spółki „EURO-MIX” drogą telefoniczną lub e-mailową.

7) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

8) Posiadają Państwo prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– bycia zapomnianym,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. PUODO,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez P.P.H.U. „EURO-MIX” Sp. z o.o. przez niezbędny okres obowiązywania umowy, okres wynikający z przepisów podatkowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Nasze nagrody