preloader

EX 2.02

Zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki przy ocieplaniu budynków metoda lekką – mokrą w systemie EURO-MIX. Mrozoodporna, o wysokiej przyczepności. Mikrozbrojona naturalnymi włóknami celulozowymi.

Charakterystyka produktu

Zaprawę klejącą EX 2.02 stosuje się do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego przy ocieplaniu budynków metodą lekką – mokrą w systemie EURO-MIX. Klej EX 2.02 cechuje się bardzo dużą przyczepnością do większości podłoży mineralnych, w szczególności do ścian monolitycznych i murowanych (cegły i pustaki ceramiczne, pustaki żużlobetonowe, bloczki gazobetonowe, prefabrykaty itp.), otynkowanych lub w stanie surowym. Zaprawy EX 2.02 nie można stosować na podłożach drewnianych, stalowych i pokrytych okładzinami z tworzywa sztucznego (siding). Dodatek naturalnych włókien celulozowych poprawia urabialność i aplikację zaprawy, znacząco zmniejsza wodochłonność warstwy zbrojonej siatką i stanowi dodatkowe mikrozbrojenie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, równe, nośne i zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia można usunąć przy pomocy szczotki drucianej lub piaskowania. Stare elewacje powinno się umyć wodą pod ciśnieniem. Niedopuszczalne są pozostałości tłuszczu, łuszczących się farb czy tynków, które należy usunąć mechanicznie. Podłoża wodochłonne (np. beton komórkowy) lub stare, pylące zaleca się zagruntować preparatem EX 7.02 Poro-Grunt.

Przygotowanie kleju

Zaprawę EX 2.02 wsypać do czystej wody w ilości ok. 4,5 litra na 25 kg suchej mieszanki (1 worek). Wymieszać przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z końcówką typu koszyczkowego, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Następnie odczekać 5 ÷ 10 minut i ponownie wymieszać. Wymieszaną masę klejącą należy zużyć w ciągu jednej godziny, w zależności od warunków atmosferycznych.

Sposób użycia

Przy mocowaniu płyt styropianowych zaprawę klejącą nakłada się po obwodzie płyt pasem o szerokości 5 ÷ 8 cm z przerwami długości około 5 cm, a na pozostałej części przy pomocy 6 ÷ 8 placków o średnicy około 12 cm tak, aby po dociśnięciu płyty klej pokrywał co najmniej połowę jej powierzchni. Styropian niezwłocznie przykłada się na wyznaczone miejsce i dociska dużą pacą drewnianą. Płyty należy układać mijankowo, na styk, dłuższym bokiem w poziomie. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej siatką, klej naciąga się na styropian pionowymi pasami zaczynając od góry ściany przy zachowaniu grubości warstwy około 2 ÷ 3 mm. Po nałożeniu zaprawy należy „przeczesać” jej powierzchnię pacą zębatą 10 x 10 i wcisnąć rozwieszony pas siatki. W celu wyrównania powierzchni i całkowitego zakrycia siatki, należy nanieść kolejną warstwę kleju tak, aby po ostatecznym zagładzeniu grubość warstwy klejowej wyniosła 3 ÷ 4 mm. Powierzchnia kleju musi być równa i gładka, a siatka powiązana z poprzednim pasem na zakład co najmniej 5 cm. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i powietrza od + 5 do + 25oC.

UWAGA

Nie wolno prowadzić robót na elewacji w czasie deszczu oraz przy jej silnym nasłonecznieniu. Płyty styropianowe należy chronić przed zamoczeniem, które znacznie obniża przyczepność kleju. Całość robót dociepleniowych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednią Instrukcją ITB, Aprobatą Techniczną ITB dla systemu EURO-MIX oraz z zasadami sztuki budowlanej. Zaprawa EX 2.02 zawiera cement, który reagując z wodą daje odczyn alkaliczny, dlatego należy zapoznać się z ostrzeżeniem o zagrożeniach umieszczonym na worku.

 

Nasze nagrody