preloader

EX 7.01

Gotowy preparat gruntujący, biały, pod cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe w systemie ociepleń „EURO-MIX”. Ogranicza wodochłonność warstwy zbrojonej siatką, ułatwia nakładanie i zwiększa przyczepność tynku do podłoża; do gruntowania podłoży cem.-wap., betonowych, gipsowych, płyt wiórowych oraz G-K.

Charakterystyka produktu

EX 7.01 to wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Stosuje się ją głównie jako środek gruntujący pod tynki mineralne EX 3.02 przy ocieplaniu budynków metodą lekką mokrą w systemach EUROMIX lub EUROMIN

  • EX 7.01 ogranicza wodochłonność warstwy kleju EX 2.02 lub EX 2.01 oraz ułatwia nakładanie i zwiększa przyczepność tynku mineralnego do podłoża.
  • Służy także do gruntowania zwykłych tynków, podłoży betonowych, gipsowych, płyt wiórowych oraz płyt GK. Wiąże podłoża pylące pod zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, szpachlówki. W systemie 'thermomur’ służy do gruntowania kształtek styropianowych przed położeniem tynku gipsowego lub płyt GK.

Sposób użycia

EX 7.01 należy nanosić na podłoże za pomocą pędzla lub wałka, w temperaturze +5 do + 25 C. Oczyszczone uprzednio podłoże powinno być pokryte równomiernie na całej powierzchni. Użyte narzędzia należy umyć wodą. Zaprawę tynkarską lub inną należy nanosić na zagruntowane podłoże po całkowitym wyschnięciu gruntu EX 7.01. Dopuszcza się niewielkie rozcieńczenie gruntu wodą. Dodatek zbyt dużej ilości wody spowoduje sendymentacje kruszywa kwarcowego.

UWAGA

Producent gwarantuje bezpieczeństwo stosowania i wysoką jakość wyrobu w przypadku użycia zgodnego z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy z produktem EX 7.01

Rodzaj zagrożenia: Xi substancja drażniąca R36/38 działa drażniąco na oczy i skórę

Prawidłowe postępowanie i środki ostrożności:

  • S 2 chronić przed dziećmi
  • S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
  • S 26 w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
  • S 28 zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody
  • S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgniąć porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

Zużycie ok. 0,35 kg/m2

Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Temperatura stosowania +5 do +25 C

Gęstość 1,6 kg/dm3

Nasze nagrody