preloader

Farba silikonowa zewnętrzna

Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej i kombinacji spoiw akrylowych. Do wykonania na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz budynków.

Zastosowanie

Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej i kombinacji spoiw akrylowych. Do wykonania na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Farbę należy nanosić na podłoża nośne, czyste , suche, równe, wolne od kurzu i tłustych plam, pozbawione grzybów i pleśni.
Powierzchnie pokryte pleśnią lub glonami należy oczyścić za pomocą EURO-MIX BIO. Wszystkie mineralne powłoki należy oczyścić na sucho a części odrywające się usunąć. Tynki tradycyjne mineralne malować po minimum 4 tygodniach. Tynki mineralne cienkowarstwowe od 1 do 3 mm minimum po 7 dniach w zależności od warunków atmosferycznych W celu wzmocnienia kruchych i piaszczystych starych tynków oraz do gruntowania podłoży silnie nasiąkliwych oraz kredujących zagruntować środkiem PORO-GRUNT EX 7.02 lub rozcieńczoną w stosunku 1:2 ( jedna część wody dwie części farby) farbą silikonową z wodą

Sposób użycia

Materiał przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać i sprawdzić czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Farby nie rozcieńczać za wyjątkiem przypadku gruntowania podłoża farbą. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farby z tej samej szarży produkcyjnej.
Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Prace malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły aby uniknąć nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi się łączyć z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio.

Nakładanie agregatem

  • urządzenie GRACO ULTRA MAX 795 Standard,
  • dysza LP517,
  • ciśnienie 150 Bar,
  • filtr 60 MESH,
  • bez rozcieńczania

Zalecenia

Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Maluj w temperaturze od 10 C do 25 C i wilgotności 60%.
W temperaturze 20 C i wilgotności ok 60% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 h nadaje się do ponownego malowania. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Opadające mgły w przypadku niedostatecznie wyschniętej powłoki działają jak padająca mżawka i może powodować zacieki i przebarwienia.
Narzędzia należy czyścic czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Dane techniczne

Zużycie: około 0,15 – 04 l/m2 w zależności od podłoża.
Czas schnięcia: 3h
Okres przechowywania płynnej farby wynosi: 24 miesięcy od daty produkcji

Uwaga

W przypadku użycia wyrobu niezgodnie z zaleceniami i zasadami sztuki budowlanej producent nie ponosi odpowiedzialności.
Zawartość VOC (I etap od 01.01.2007 – 0 q1L)

Opakowanie: 3L, 5L, 10L

 

Pliki do pobrania

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Pobierz katalog

Nasze nagrody