preloader

Tynk silikonowy

Gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Zastosowanie

Gotowa do użycia masa tynkarska przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą Klejącą EX 2.01 lub EX 2.02 lub standardową zaprawą tynkarską EX 9.03.
Na świeżych tynkach cementowych lub cementowo-wapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować minimum 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowana wilgotność i zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować podkładem w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

Sposób użycia

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie ingerować w skład masy przez dodawania, cementu, piasku bądź innych składników. Nie dolewać wody.
W przypadku nakładania ręcznego tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej i rozprowadzać do uzyskania warstwy grubości ziarna. W ciągu 15 minut od nałożenia należy nadać jej oczekiwaną fakturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego. Tynku nie skraplać wodą przy zacieraniu. Materiał zebrany( czysty) nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy stosowaniu kolorowych tynków silikonowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk z jednej szarży produkcyjnej ( data produkcji zamieszczona na opakowaniu oraz symbol koloru tynku). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze należy zaplanować prace z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku).

Zalecenia

Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +10 C do +25 C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą foli lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez kolejne 48 godzin nie może być niższa niż +10 C. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania tynku Narzędzia po użyciu umyć wodą. W przypadku zastosowania tynku wewnątrz budynku należy je wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu przed oddaniem do użytku.
Przed przystąpieniem do wykonania elewacji , należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamawianej struktury i koloru. Jakiekolwiek niezgodności dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru niezwłocznie zgłaszać do sprzedawcy.
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zasadami BHP. W przypadku łączenia tynku z wyrobami innych producentów, nie ponosimy odpowiedzialności. Informacje zawarte w opisie, maja na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach.

Dane techniczne

Zużycie BaranekOk 1,5 mm- 2,0-2,5 kg/m2Ok 1,8 mm – 2,5-3,0 kg/m2Ok 2,5 mm – 3,3-3,7 kg/m2
Gęstość ok. 1,77 g/cm3
Barwa Zgodna z wzorcem
Temperatura stosowania Od +10 C do +25 C

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania są podane dla temp +20 C i wilgotności 60%

Opakowanie

Wiadra o zawartości: 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem
Postępowanie z opakowaniem po produkcie: po całkowitym opróżnieniu opakowanie nadaje się do selektywnej zbiórki łącznie z komunalnymi odpadami opakowaniowymi

 

Pliki do pobrania

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Pobierz katalog

Nasze nagrody