preloader

EX 10.02

Wylewka samopoziomująca, cementowa 2-20mm, C16.

Zastosowanie

Cementowa wylewka samopoziomująca przeznaczona jest do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu, przeznaczona do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Służy do wyrównywania wszelkich podłoży mineralnych przed położeniem wykładzin, paneli, okładziny z płytek ceramicznych, terakoty, klinkieru. Pozwala wyrównać podłoże w warstwie do 20mm. Doskonała do stosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (typu kuchnie, pralnie, łazienki).

Właściwości

Sucha mieszanka po zarobieniu z wodą jest gotowa do użycia już po 3-5 minutach. Doskonale się rozlewa i poziomuje, nie sedymentuje. Nadaje się na podłoża z systemem ogrzewania podłogowego. Po związaniu tworzy gładką powierzchnię co znacznie ułatwia montaż okładzin w postaci płytek, wykładzin czy paneli. Jest szybkowiążąca – ok. 6 godzin w temp. 23 C i wilg. 50%.

Wykonanie wylewki samopoziomującej krok po kroku

Spis niezbędnych narzędzi:

wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zapraw; głęboki, grubościenny pojemnik do wymieszania zaprawy; poziomica; repery lub kołki do wyznaczenia górnego poziomu wylewki; szczotka z włosiem do naniesienia preparatu gruntującego; wałek kolczasty na kiju teleskopowym do odpowietrzenia wylewki; nakładki kolczaste na obuwie – ułatwiające poruszanie się po wylanej zaprawie; taśma dylatacyjna; paca zębata

Etap 1 – przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac związanych z położeniem wylewki samopoziomującej EX 10.02 należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być ono stabilne, wolne od zanieczyszczeń typu: kurz, oleje, tłuszcze, resztki farb. Luźne fragmenty podłoża należy skuć, resztki farb zeszlifować, a większe ubytki wyrównać zaprawą wyrównującą EX 10.01.

Oczyszczone podłoże wymaga następnie zagruntowania specjalnym gruntem pod wylewki EX 7.03 FLOORGRUNT. Dzięki temu wylewka łatwiej się rozleje, zwiąże w optymalnym czasie i będzie miała znacznie lepszą przyczepność do podłoża.

Gruntowanie ma na celu ograniczenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz zapobiega ubytkowi wody z wylewki. Odwodnienie masy przed jej związaniem jest bezpośrednią przyczyną powstania nieestetycznych pęcherzy powietrza, a nawet powstania drobnych spękań. Uwaga! Pod wylewki samopoziomujące nie należy stosować gruntów głębokopenetrujących.

Etap 2 – zdylatowanie pomieszczenia

Po wyschnięciu preparatu gruntującego (czyli po ok. 2-3 godz.), należy przystąpić do wykonania dylatacji. Po obwodzie pomieszczenia – od ściany oraz wokół słupów zakłada się piankę polietylenową. Pomieszczenia powyżej 50m2 należy dodatkowo zdylatować, aby podzielić powierzchnię na mniejsze pola.

Etap 3 – wyznaczanie górnej powierzchni wylewki

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie górnego poziomu wylewki poprzez rozmieszczenie z użyciem poziomicy tzw. reperów. Mogą to być gotowe przenośne repery lub zamontowane w podłożu kołki rozporowe z wkrętami. Wyznaczone punkty poziomu znacznie usprawniają kolejny proces, jakim jest wylewanie zaprawy na podłoże. Wylewkę EX 10.02 należy wylać warstwą grubości od 2 do max 20mm.

Etap 4 – przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zaprawy samopoziomującej rozpoczynamy od wsypania suchej masy do odpowiedniej ilości czystej wody, tj. 1 worek 25kg do 5 – 5,25 litra wody. Dobrze dobrana ilość wody zarobowej eliminuje powstanie skurczu podczas wiązania wylewki.

Masę mieszamy przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej przez ok. 2-3 minuty do uzyskania jednorodnej masy (nie należy stosować do tego celu betoniarek!). Pozostawiamy do rozpuszczenia się wszystkich składników na 2-3 minuty. Po ponownym zamieszaniu możemy przystąpić do wylewania na podłoże.

Etap 5 – wylewanie

Wylewanie na podłoże zaprawy EX 10.02 rozpoczynamy od najdalej położonego narożnika patrząc od drzwi. Przy wylewaniu ręcznym, ze względu na dłuższy przebieg prac, należy wylewać masę pasmami szerokości ok. 40cm. Prace należy prowadzić w szybkim tempie, aby kolejne porcje wylewki mogły połączyć się z sobą jeszcze w fazie płynnej. Jest to możliwe, jeśli przygotowuje się porcje w dwóch pojemnikach równolegle.

Podczas wylewania należy pamiętać o odpowiednich warunkach otoczenia. Prace powinny być prowadzone w temperaturach +10 do +25 C, bez użycia klimatyzacji, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

Wylaną zaprawę rozprowadzamy za pomocą kolczastego wałka lub pacy zębatej w celu odprowadzenia pęcherzyków powietrza. Prace należy prowadzić tak długo, aż zostanie wylana masa na całej powierzchni pomieszczenia.

Użytkowanie wylewki

Czas wiązania wylewki wynosi ok. 6 godzin. Po tym czasie można na nią wchodzić, a po upływie 24 godzin możliwe jest układanie okładziny z płytek ceramicznych lub gresowych. W przypadku wykładzin lub paneli czas dojrzewania wylewki musi być wydłużony, aż do uzyskania odpowiedniej wilgotności podłoża.

Dane techniczne

Właściwości wyrobu Wartość właściwości Nr normy europejskiej
Reakcja na ogień Klasa A1 EN 13813
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Przepuszczalność wody NPD
Przepuszczalność pary wodnej NPD
Wytrzymałość na ściskanie C16
Wytrzymałość na zginanie F4
Odporność na ścieranie NPD
Izolacyjność akustyczna NPD
Dźwiękochłonność NPD
Opór cieplny NPD
Odporność chemiczna NPD

Zużycie: ok.3 kg na 1 m2 podłogi przy min. warstwie 2mm

Czas zachowania właściwości roboczych: 20 minut (w temp. 23 C)

Temperatura stosowania: od +10 do +25 C

Opakowanie: worki papierowe z wkładką foliową o poj. 25 kg

Okres przydatności: 8 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Składowanie: wewnątrz suchych pomieszczeń, w miejscu izolowanym od wilgoci, na paletach drewnianych z przekładką tekturową lub foliową, w oryginalnych opakowaniach.

Postępowanie z opakowaniem po produkcie: po całkowitym opróżnieniu opakowanie nadaje się do selektywnej zbiórki łącznie z komunalnymi odpadami opakowaniowymi (rodzaj: opakowanie papierowe z warstwą folii HDPE(<5% wagi opak.)- z możliwością oddzielenia folii od papieru).”

Pliki do pobrania

Atest PZH (1.00 MB)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2019/EX10.02

Pliki do pobrania

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Pobierz katalog

Nasze nagrody