preloader

EX 2.02 START

Zaprawa klejąca do płyt styropianowych o uziarnieniu do 1 mm, przy ocieplaniu ścian w systemie EURO-MIX. Do większości podłoży za wyjątkiem drewna, metalu i blachy. Nie należy używać do zatapiania siatki.

Charakterystyka

Sucha zaprawa klejąca do płyt styropianowych EX 2.02 START o uziarnieniu do 1 mm, produkowana jest na bazie spoiw mineralnych oraz polimerowych dodatków modyfikujących. EX 2.02 START stosuje się przy ocieplaniu ścian metodą lekką mokra systemem EURO-MIX. Służy do przyklejania płyt styropianowych do wszystkich podłoży za wyjątkiem drewna, metalu i blachy. EX 2.02 START nie należy używać do zatapiania siatki z włókna szklanego.

UWAGA

Zaprawa EX 2.02 START zawiera cement, który reagując z wodą daje odczyn alkaliczny, w związku z czym należy chronić oczy i skórę oraz unikać wdychania pyłu suchej mieszanki. W przypadku dostania się zaprawy do oka należy je przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie odpowiada za niewłaściwe jego użycie.

Nasze nagrody