preloader

EX 9.02B – M5 (biała)

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) (cementowa).

Zastosowanie

EX 9.02B – M5 (biała) to zaprawa murarska produkowana fabrycznie według projektu, w kolorze białym, do cienkich spoin (typ T) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, w tym do:

  • murowania ścian nośnych i działowych z bloczków betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie ~5MPa łączonych na pióro-wpust lub gładkich na spoinie o grubości 1 – 3 mm (lub wg zaleceń producenta bloczków)
  • do wypełniania niewielkich ubytków i szpachlowania do grubości 3 mm
  • stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień oraz wymaganiom izolacji cieplnej

Charakterystyka

EX 9.02B – M5 (biała) spełnia wymagania normy EN 998-2 stawiane zaprawom murarskim do cienkich spoin typu „T” o klasie reakcji na ogień A1, o kategorii wytrzymałości na ściskanie M5, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać z 5,2 litra czystej wody za pomocą wiertarki z mieszadłem koszyczkowym lub ręcznie (uwaga! użycie wody zarobowej w ilości większej niż zaleca się na opakowaniu powoduje spadek wytrzymałości zaprawy na ściskanie poniżej wartości deklarowanej na opakowaniu).

Przygotowaną zaprawę stosuje się zgodnie ze sztuką budowlaną, nakładając ją przy pomocy kielni lub gładkiej pacy na typowe mineralne podłoża budowlane czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Wydajność 1 worka po dodaniu wody: 15 litrów gotowej do użycia zaprawy.

Zużycie: ok. 8 kg na 1 m2 ściany przy spoinie 3mm

Czas zachowania właściwości roboczych: 6 godz. (w temp.23 C i wilg. wzgl. 60%)

Temperatura stosowania od + 5 do + 25 C

Uziarnienie / granulacja: 0,0-0,5mm

 

Nasze nagrody