preloader

GX 02

Gładź szpachlowa GX-02 firmy EURO-MIX przeznaczona jest do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, na powierzchniach z betonu, betonu komórkowego, tynkach gipsowych, cementowych oraz cementowo-wapiennych i płytach kartonowo – gipsowych. Nowa formuła! Możliwość aplikacji wałkiem.

Produkowana jest jako masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących, Przystosowana do nakładania ręcznego lub maszynowego.

Właściwości

 • gotowa do użycia
 • elastyczna i odporna na spękania
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • wzmacniana włóknami naturalnymi
 • jednolity, jasno-kremowy kolor powierzchni gładzi
 • bardzo dobre uziarnienie, naturalny wypełniacz
 • do nakładania ręcznego i mechanicznego (po rozcieńczeniu) oraz wałkiem przeznaczonym do aplikacji mas szpachlowych
 • możliwość aplikacji „mokre na mokre” – bez konieczności pozostawienia do całkowitego wyschnięcia
 • wygodna w użyciu – dostarczana w postaci gotowej do użycia
 • efekt tiksotropii – sama uplastycznia się podczas pracy
 • bezpyłowa – do obróbki na mokro, bez konieczności szlifowania
 • masę GX-O2 możemy również obrabiać na mokro za pomocą spryskiwacza i gąbki co eliminuje pytenie i skraca czas obróbki

Dane techniczne

Max. grubość 3mm
Pzyczepność 0,3 N/mm2
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac do 70%
Zużycie ok. 1kg/1m2/1 mm
Czas wysychania ok. 6 h (warstwa grubości 1 mm, temperatura +20°C, wilgotność 50%)

Zalecenia

Przygotowanie podłoża.
Przed przystąpieniem do pracy podłoże powinno być dostatecznie nośne, oczyszczone z warstw mogących zmniejszyć przyczepność gładzi, zwłaszcza z oleju, resztek farby, kurzu, brudu, wapna i środków antyadhezyjnych oraz zagruntowane preparatem gruntującym firmy EURO-MIX PORO-GRUNT EX 7.02 KONCENTRAT rozcieńczonym 1:1 z wodą

Przygotowanie gładzi

Przed użyciem gładź szpachlową należy przemieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Dopuszcza się dodanie czystej wody w ilości 1 do 2% wagowo, szczególnie przy nakładaniu mechanicznym. Po wymieszaniu należy poczekać z rozpoczęciem prac do chwili, gdy masa osiągnie jednorodną spodziewaną konsystencję.

Nakładanie gładzi

Gładź szpachlową GX-02 naciąga się równomiernie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace należy rozpoczynać od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę do siebie. Na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, kierując stalową pacę od dołu ku górze. Możliwa jest aplikacja, „mokre na mokre”- bez konieczności pozostawienia do całkowitego wyschnięcia. Przy natrysku hydrodynamicznym 9rubość nakładanej warstwy
zależy od średnicy dyszy (rekomendowana -0,051 cala). Zaleca się nanoszenie jednorazowej warstwy gładzi nie grubszej niż 1 mm. W przypadku nakładania mechanicznego, naniesioną gładź należy dodatkowo wyrównać pacą, a ewentualną nadwyżkę masy zebrać do opakowania. Dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni należy wykonać szlifowanie. W trakcie prac należy pilnować, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to sprawić pogorszenie jego parametrów. Pozostałą w opakowaniu masę należy zabezpieczyć folią, a opakowanie hermetycznie zamknąć plastikową pokrywą.

Nakładanie agregatem

 • urządzenie GRACO MARK VII Standard,
 • dysza HDA 631,
 • ciśnienie 190 Bar,
 • bez filtra,
 • rozcieńczenie 300 ml/op. 27 kg.

Prace wykończeniowe

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi szpachlowej musi być adekwatnie sucha i oczyszczona z pyłu powstałego w trakcie szlifowania. Do malowania gładzi można stosować farby akrylowe i lateksowe firmy EURO-MlX. Ważne jest, aby malowanie lub tapetowanie poprzedzić gruntowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Informacje dodatkowe

W okresie przechowywania gładzi szpachlowej GX-02 może dojść do rozwarstwienia masy w opakowaniu (wydzielenie wody), co jest zjawiskiem naturalnym, Przed każdorazowym
użyciem należy przemieszać masę celem wyrównania konsystencji. Gładzi nie można stosować na podłożach poddanych bezpośredniemu działaniu wilgoci, dodatkowo nie
zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej p r zez dłuższy czas 70%. Gładź szpachlową GX-02 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych plastikowych pojemnikach, w warunkach suchych oraz w dodatniej temperaturze. Należy chronić przed przegrzaniem i nie pozostawiać otwartych pojemników. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nieprzestrzeganie w/w wskazówek może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

 

Pliki do pobrania

Jesli interesują Cię wszystkie nasze produkty pobierz katalog z pełną ofertą naszej firmy

Pobierz katalog

Nasze nagrody